D'DG --- ---

Informacja o prawach autorskich i rozpowszechnianiu materiałów znajdujących się na serwerze:

Donajski's Digital Gallery - http://www.ddg.com.pl

---
ENGLISH
---
Zezwala się na używanie, kopiowanie oraz wykorzystanie materiałów znajdujących się na tym serwerze przy zachowaniu następujących warunków:
  • Dokumenty (strony) WWW i powiązane z nimi elementy - tekst, grafika komputerowa, animacje, fotografie, fragmenty video i audio, loga i znaki towarowe itd. - nie będą wykorzystywane do celów komercyjnych.
  • Jeżeli dokumenty (strony) WWW - wraz z powiązanymi z nimi obiektami graficznymi - będą kopiowane i przechowywane na dysku to wyłącznie do prywatnego użytku.
  • Informacje o prawach autorskich i źródle pochodzenia oraz tekst niniejszego zezwolenia zostaną dołączone do każdej kopii materiałów pochodzących z tego serwera.
  • Żaden dokument (strona) WWW ani żaden z elementów graficznych tego serwera nie będą modyfikowane w jakikolwiek sposób.
  • Żaden element graficzny tego serwera nie będzie wykorzystywany, kopiowany lub rozpowszechniany w oddzieleniu od towarzyszących mu elementów.
  • W wypadku wykorzystania innego niż wymienione powyżej wymagana jest oddzielna zgoda. W tej sprawie prosimy o bezpośredni kontakt:

Autorzy serwera i autorzy materiałów wykorzystanych przy jego tworzeniu zastrzegają sobie wszelkie prawa z wyjątkiem praw wymienionych w tym tekście.

--- Created by Donajski's Digital Gallery.

www.ddg.com.pl ---
WELCOME | TABLE OF CONTENTS
COPYRIGHT © 1995-7. ALL RIGHTS RESERVED