---
CULTURE FOR FUTURE
---
---
---
Maria Kuczynska was born in 1948. Between 1965 and 1971 she studied at the State Higher School of Fine Arts in Gdansk. Since 1980, she has been a member of the International Academy of Ceramics in Geneva. Her latest commissions include a sculptural project for the Family Court in Sydney and a sculpture for a public space in Adelaida, both on a large scale. She has taken part in numerous group surveys all over the world and has had ten solo shows. Her works are in collections in Italy, Germany, Switzerland, Hungary, the Netherlands, Turkey, Finland, Korea, Japan, Poland and Australia.

Maria Kuczyńska urodziła się w 1948 roku. Od 1965 do 1971 studiowała w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Od 1980 jest członkiem Międzynarodowej Akademii Ceramiki z siedzibą w Genewie. Wśród ostatnich zamówień ma realizację rzeźbiarską dla gmachu sądu w Sydney i rzeźbę dla publicznej przestrzeni w Adelajdzie, obydwie w dużej skali. Poza ogromną ilością udziałów w przeglądach zbiorowych na świecie miała 10 wystaw indywidualnych. Prace jej znajdują się w kolekcjach we Włoszech, Niemczech, Szwajcarii, na Węgrzech, w Holandii, Turcji, Finlandii, Korei, Japonii, Polsce i Australii.


---
CULTURE FOR FUTURE
---
--- ---

ZACHETA HOME PAGE | ARTIST's EXHIBITION | BIOGRAPHIES |Site is created by Donajski's Digital Gallery.

---
D'DG
---
this site is a part of the "culture for future" project.
copyright © 1997. all rights reserved.