www.ddg.com.pl -o-
Empty
  Internet jest nowym medium komunikacji. Twierdzenie, że jest to kolejne narzędzie - podobne do telefonu lub faxu - jest ignorowaniem realiów. Dzisiaj - podobnie jak dziesiątki lat temu pionierzy radia i telewizji - tworzymy nowe standardy i nowe modele komunikacji społecznej. Z naszym udziałem tworzą się nowe relacje i więzi interpersonalne. Po wielu latach dominacji jednokierunkowych mediów komunikacji masowej Internet przywraca rangę jednostce - w cyfrowych przestrzeniach Internetu najważniejszym gestem staje się indywidualny wybór.

Jesteśmy głęboko przekonani, że każdy nowy serwer WWW, każdy nowy użtkownik Internetu poszerzają granice otwartego społeczeństwa informatycznego. Ciągłe poszukiwanie oraz odkrywanie potrzeb i oczekiwań użytkowników Internetu - to podstawowe komponenty naszej filozofii działania. Naszymi doświadczeniami dzielimy się poprzez zrealizowane serwery, wykłady i seminaria oraz artykuły.

lewamisjametodarealizacjeprzykladyprawa


www.ddg.com.pl
WELCOME | TABLE OF CONTENTS | COPYRIGHT © 1995-7. ALL RIGHTS RESERVED