www.ddg.com.pl  
  Jaron Lanier
anima ---
  j.lanier jest naukowcem i wynalazcą, arystą tworzącym dzieła muzyczne i wizualne, oraz autorem piszącym o sztuce i nowych mediach.

  Największą popularność przyniosły mu prace w dziedzinie wirtualnej rzeczywistości. Jest twórcą samego terminu Virtual Reality, współtwórcą jednego z głównych komponentów VR - "wirtualnej rękawicy" (Data Glove), oraz rozwiązań pozwalających na pracę sieciową w "wirtualnej rzeczywistości"

  Jest pionierem wielu rozwiązań i technologii, które stosowane są obecnie w przemyśle związanym z przetwarzaniem komputerowym. Wśród najważnieszych dokonań można wymienić chociażby wprowadzenie "awatara" - czyli wirtualnego ciała do komunikacji sieciowej w wirtualnych przestrzeniach, wykorzystanie kamery w "wirtualnym studio" telewizyjnym, czy też wykorzystanie VR w badaniach medycznych, leczeniu i rehabilitacji niepełnosprawnych.

  Ogromną rolę odgrywa w jego życiu sztuka a największą pasją jest muzyka. W 1994 roku została wydana jego płyta "Instruments of Change". Koncertował m.in. z Philipem Glassem, Ornette Colemanem, Vernonem Reidem i wieloma innymi. Jego obrazy i grafiki wystawiane były w wielu galeriach Ameryki i Europy.

  Jego instalacje łączą muzykę z vizualnymi mediami, tak jak to było w pracy "Video Feedback Waterbed" prezentowanej w 1996 roku.

  Wśród wielu jego realizacji Virtual Reality, najbardziej znana jest praca p.t. "The Sound of One Hand".

  Wyobraźnia Laniera pozwalająca mu łączyć różne "gatunki": muzykę z plastyką i przestrzeniami wirtualnej rzeczywistości, zapewniła mu trwałe miejsce w świecie nauki i sztuki, przydając mu miano nowatora wyznaczającego nowe granice marzeniom.

--- ---
Więcej informacji o Jaronie Lanierze

- -BIOGRAPHY | CONCERT & MUSIC | JARON IN GALLERY | ABOUT JARON'S SHOW
VirtualReality ----Created by Donajski's Digital Gallery
-
www.ddg.com.pl
-
WELCOME | TABLE OF CONTENTS

COPYRIGHT © 1995-7. ALL RIGHTS RESERVED